LOGO
Head

اتصال با OpenConnect در ویندوز

طبق تصاویر زیر میتوانید با OpenConnect در ویندوز متصل بشید توجه داشته باشید گزینه Disable UDP در هر دو حالت فعال و غیرفعال میتونید چک کنید با هر کدام اتصال سریعتر و بهتری داشتید ، از اون روش استفاده نمایید قفل برنامه به حالت سبز رنگ باشد یعنی اتصال به درستی برقرار شده است.

نظرات بسته شده است.