LOGO
Head

اتصال SSTP در ویندوز

برای اتصال در ویندوز میتوانید از سرویس SSTP استفاده کنید طبق تصاویر پس از اتصال گزینه Connect به Hang UP تغییر میکند (برای قطع اتصال روی Hang UP کلیک کنید)

نظرات بسته شده است.